• ബാനർ

വ്യവസായ വാർത്ത

 • അലങ്കാര വസ്തുക്കൾ

  അലങ്കാര വസ്തുക്കൾ

  അലങ്കാര സാമഗ്രികൾ: വിവിധ സിവിൽ, തടി കെട്ടിടങ്ങൾ അവയുടെ പ്രവർത്തനവും ഭംഗിയും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും വിവിധ പാരിസ്ഥിതിക ഘടകങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ പ്രധാന ഘടനയുടെ സ്ഥിരതയും ഈട് സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കുന്ന നിർമ്മാണ സാമഗ്രികളും ഉൽപ്പന്നങ്ങളും.അലങ്കാരം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു...
  കൂടുതല് വായിക്കുക
 • അലുമിനിയം വെനീറും അലുമിനിയം കോമ്പോസിറ്റ് പാനലും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

  അലുമിനിയം വെനീറും അലുമിനിയം കോമ്പോസിറ്റ് പാനലും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

  അലുമിനിയം വെനീറും അലുമിനിയം കോമ്പോസിറ്റ് പാനലും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പ്രധാനമായും ഇനിപ്പറയുന്ന മൂന്ന് വശങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു: വ്യത്യസ്ത നിർവചനങ്ങൾ, വ്യത്യസ്ത ആപ്ലിക്കേഷൻ ശ്രേണികൾ, വ്യത്യസ്ത സവിശേഷതകൾ.1. വ്യത്യസ്ത നിർവചനങ്ങൾ (1) അലുമിനിയം വെനീർ ഒരു കെട്ടിടത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ...
  കൂടുതല് വായിക്കുക
 • അലുമിനിയം-പ്ലാസ്റ്റിക് പാനലുകളുടെ വർഗ്ഗീകരണം

  അലുമിനിയം-പ്ലാസ്റ്റിക് പാനലുകളുടെ വർഗ്ഗീകരണം

  അലൂമിനിയം-പ്ലാസ്റ്റിക് പാനലുകളുടെ നിരവധി ഇനങ്ങൾ ഉണ്ട്, ഇത് ഒരു പുതിയ തരം മെറ്റീരിയലാണ്, ഇത് സാധാരണയായി അതിന്റെ ഉപയോഗം, ഉൽപ്പന്ന പ്രവർത്തനം, ഉപരിതല അലങ്കാര പ്രഭാവം എന്നിവ അനുസരിച്ച് തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു.1. ഉദ്ദേശ്യമനുസരിച്ച് തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു a.കർട്ടൻ ഭിത്തികൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള അലുമിനിയം-പ്ലാസ്റ്റിക് പാനലുകൾ മിനി...
  കൂടുതല് വായിക്കുക